ja samoista kukista lähimmälle omaiselle myös kukkalaite.